162. Heer zie ons hier bijeengekomen.

Lied 162
Heer, zie ons hier bijeengekomen,
gezeten aan uw heil’ge dis.
U hebt ons harte ingenomen,
dat in U stil en rustig is.
Uw zoendood willen wij verkonden.
O, dat wij meer ervan verstonden,
wat U ons daardoor hebt bereid.
Daarom zoekt U ons sterk verlangen,
totdat U zelf ons zult ontvangen
in ongestoorde heerlijkheid.