123. Zie ons, Heer, tezaam vergaderd.

Lied 123
Zie ons, Heer, te zaam vergaderd,
waar ’t hart vrijmoedig tot U nadert,
aan uwe dis, hier aangericht.
Zaal’ge vrede, ’t eeuwig leven
hebt U, o Heiland, ons gegeven,
U bracht ons over in uw licht.
Wat was U eind’loos goed.
U gaf aan ’t kruis uw bloed.
Lieve Jezus, U danken wij,
nu reeds verblijd;
hoe dan eens in uw heerlijkheid.