121. Amen, Heer wil spoedig komen.

Lied 121
1 Amen, Heer, wil spoedig komen,
zuchtend ziet uw bruid omhoog.
Klief de wolken, alle vromen
wachten met verlangend oog.
Zalig, als wij welkom heten,
morgenster, uw eerste straal.
Och, was reeds de bruid gezeten
aan het heerlijk bruiloftsmaal.

2 Amen, amen, breek uw zwijgen,
Heiland, scheide ons niets voortaan.
Doe ons dra ten hemel stijgen,
waar we om U verenigd staan.
Kom, o Heer, en wil ons tonen
uwer liefde hoogste kracht.
Amen, amen, wil bekronen,
wat uw zoenbloed heeft volbracht.