115. In U zijn wij geborgen.

Lied 115
1 In U zijn wij geborgen
voor tijd en eeuwigheid;
U, Heer, zult voor ons zorgen,
ook in de felste strijd.
U geeft ons moed en krachten
om rustig pal te staan,
al kwamen alle machten
van Satan op ons aan.

2 Hoe ook de stormen loeien,
hoe ook de nood genaakt,
al dreigen ons zelfs boeien,
U, trouwe Vader, waakt,
U zult ons niet begeven,
hoe fel de strijd ook zij;
U blijft in heel ons leven
ons altijd trouw nabij.