10. U, o Jezus, liefd’rijk Heer.

Lied 10
U, o Jezus, liefd’rijk Heer,
dronk voor ons de kelk des lijdens,
en U gaf ons daarvoor weer
deze beker des bevrijdens;
daarom zijn w’ in U verblijd,
loven w’ U in eeuwigheid!
Daarom zijn w’ in U verblijd,
loven w’ U in eeuwigheid!