Verliefd – verloofd – getrouwd – een boekbespreking

Verliefd – verloofd – getrouwd

Als jonge Christen
Op weg naar het huwelijk

E.-A. Bremicker

Altijd al was de tijd, wanneer jonge mensen voor de eerste keer verliefd waren, een bijzondere spannende periode.  Men wordt verliefd – en hoe nu verder? Hoe behoort een christen zich dan te gedragen, opdat hij ook God in deze relatie eert? Deze vraag gaat Ernst-August Bremicker in zijn boek over huwelijk, verlovingstijd en verliefd zijn bekijken.

Serie ‘Het gezin’: Verliefd, verloofd, getrouwd

Serie ‘Het gezin’: Verliefd, verloofd, getrouwd

‘Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft, en gezegd heeft: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn.’ Mattheüs 19:4 en 5

De boekbespreking

Als er een onderwerp is, dat de meeste jonge christenen interesseert, dan is het het verliefd zijn en de betrekking tot een jonge mens van het andere geslacht. Er wordt veel over gesproken, in bijna elk tijdschrift (of gedrukt of online) vindt men er artikelen over. Ook Ernst-August Bremicker heeft enige tijd geleden op zich genomen om aan de hand van Gods Woord antwoorden op dit thema te vinden..

Het boek is omvat vier gedeelten: In het eerste deel gaat het over het door God gegeven huwelijk. De auteur beschrijft de waarde van het huwelijk, en dat het de enige door God gegeven weg is, waarop een man met een vrouw samen zijn leven kan leiden. Een andere ‘constellatie’ voor het intieme samenleven van twee mensen geeft God ons niet. Maar het huwelijk is veel meer dan alleen maar het (intieme) samenleven van man en vrouw. Het is een heerlijke eenheid naar geest, ziel en lichaam, die zelfs een beeld van Christus en zijn gemeente is.

In het tweede deel – het kernpunt van het boek – wijst Ernst-August Bremicker de weg tot partnerkeuze aan. Voorafgaand stelt hij de beslissing, die ieder voor zich voor God moet nemen: Is het eigenlijk wel Gods weg voor mij om te trouwen, of gaat Hij met mij een andere weg? In het verdere verloop spreekt de auteur speciaal over de verantwoordelijkheid van de jonge man en de jonge vrouw. Hij bespreekt uitvoerig, welke fouten bij de partnerkeuze kunnen optreden, hoe belangrijk criteria volgens de Schrift zijn, en wat echte liefde eigenlijk betekent. Naast een positief en een negatief voorbeeld snijdt de auteur ook het netelige onderwerp ‘afspraakjes’ en tenslotte het ‘huwelijksaanzoek’ aan.

Het derde deel is gewijd aan de verlovingstijd als voorbereidingstijd op het huwelijk. Ernst-August Bremicker verduidelijkt het karakter van deze tijd, benadrukt het belang van het elkaar beter leren kennen en gaat niet voorbij aan de verschillende gevarenzones in deze periode. Juist over het thema, hoe men het klaarspeelt, de kracht van de seksualiteit in de verlovingstijd in zelfbeheersing onder controle te hebben, worden behulpzame gedachten geventileerd.

In het laatste gedeelte gaat het dan om vriendschappen voor de verlovingstijd, die vergeleken kan worden met een doodlopende weg. Jonge mensen moeten meer ontspannen met elkaar weten om te gaan. Maar dat, wat boven zulk een omgang uitgaat, behoort niet in het kader van een ‘vriendschap’, maar zou met een verloving verbonden moeten worden. In dit deel wijst de auteur er indringend op, dat vrouwen en mannen heel verschillend ‘in elkaar zitten’.  Hoe ‘functioneert’ – in het algemeen – een vrouw, hoe een man. Daarbij zijn een heleboel behulpzame tips. Elke jonge christen zou deze moeten overdenken, wanneer hij intensievere contacten met het andere geslacht aangaat.

 Het aanbevelenswaardige boek omvat 176 bladzijden, het is zeer goed te lezen en geeft een groot aantal nuttige adviezen voor jonge christenen, die voor een deel ook afkomstig zijn uit de schat aan ervaring van de auteur. Vooral belangrijke verwijzingen zijn in de tekst naar voren gehaald door ze vet te drukken waardoor ze weer gemakkelijk te vinden zijn.

Vanwege het grote aantal suggesties zou dit boek gelezen moeten worden door elke jonge christen, die over het onderwerp ‘Huwelijk en verloving’ nadenkt. Het kost €11.95 en is verschenen bij de ‘Stichting Uit het Woord der Waarheid‘ en derhalve bij de uitgever van ‘Volg Mij!’ verkrijgbaar.

N.a.v. een boekbespreking door Manuel Seibel