‘Om Hem heb ik de schade van alles geleden’ Fil. 3:8

Het is Gods bedoeling ons met de hemel te verbinden. Het is voor ons één van beide, óf we hebben de hemel zonder de wereld, of de wereld zonder de hemel. Hij, die de hemelse stad bereidt, kan het niet goed vinden als we van allebei iets willen hebben.

Het prijsgeven van de wereld door ons en het geminacht worden van ons door de wereld, zijn twee heel verschillende dingen. Het laatste stelt onze eigenliefde op de proef, die vaak dieper geworteld is dan wij ons bewust zijn.

Uit: ‘Goudkorrels’