In memoriam broeder Walter Gschwind

Op 20 januari 1996 heeft de Heer onze geliefde broeder Walter Gschwind uit Zürich (Zwitserland) in zijn achtentachtigste levensjaar Thuis gehaald, om voor eeuwig bij Hem te zijn in Wie hij geloofd heeft, op Wie hij vertrouwde en Die hij met volle toewijding en trouw gediend heeft. Walter Gschwind mocht reeds als jonge broeder op de zondagsschool en in het jeugdwerk een dienst doen voor de Heer. In 1957 beëindigde hij zijn aardse beroep om voortaan al zijn tijd te geven in dienst van zijn Heer, Jezus Christus. Vele jaren heeft hij in de uitgeverij Beröa-Verlag in Zürich, die toen werd opgericht, als hoofdredacteur werkzaam mogen zijn.

De Heer heeft het hem gegeven om dit redactionele werk te mogen doen totdat hij heenging. Hij was een man die in de stilte heeft gearbeid en niet over zichzelf en zijn dienst sprak. Hij was voor velen die hulp nodig hadden een echte zielzorger, die kon luisteren, met Gods Woord kon helpen en die over dat wat hij hoorde kon zwijgen.

In zijn familie, in de plaatselijke vergadering en onder de medewerkers van de uitgeverij Beröa-Verlag is er door zijn heengaan een grote en diepgevoelde leegte ontstaan. Ook veel lezers van ons blad zijn opgebouwd door de mondelinge dienst van onze broeder (tijdens vele conferenties) en door zijn schriftelijk werk (o.a. voor het prachtige Bijbelstudieblad ‘Halte fest’, een maandblad voor gelovigen).

Geve de Heer Zijn rijke troost aan zijn lieve vrouw, zijn familie en allen die in hem een vader in Christus verloren hebben. Het artikel ‘De Muur van afzondering’, dat ook op deze site is opge-nomen, is van de hand van broeder Walter Gschwind.

P.M.Boekling