Maar één stap

Als David vlucht voor Saul van Najoth bij Rama, zegt hij met een bevend hart: ‘Er is maar één stap tussen mij en de dood!’ (1 Sam. 20:3). De gezalfde van de Heer was door de vrees van de dood aangegrepen.

Hoe heerlijk dat de dood voor ons zijn prikkel en macht verloren heeft. Wij vrezen de dood niet en verwachten hem niet. Tot de wereld zeggen wij: ‘Er is maar één stap tussen u en de dood’, maar tot onszelf: ‘Er is maar één stap tussen ons en de heerlijkheid’. ‘Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik … en wij zullen veranderd worden’ (1 Kor. 15:51-52). Laten we het allen dagelijks overdenken: ‘… wij zullen veranderd worden’ en: ‘… in een ondeelbaar ogenblik’.

Er is maar één stap tussen ons en de komst van de Heer Jezus, tussen ons en de heerlijkheid! O, laten we dan blijmoedig voortgaan, stap voor stap, met deze kostbare waarheid in ons hart. Nog één stap en het kan de laatste voor ons zijn. Heerlijke verwachting!

BdH jrg. 53