Kinderclub aan huis

Op de instructiebijeenkomst voor jeugdwerkers in Gendringen, in oktober 1973, werd veel aandacht besteed aan de kinderclub aan huis. Weet u dat het helemaal niet zo moeilijk is om te starten met zo’n club? Overal in Nederland zijn kinderen en overal zijn huiskamers waar kinderen ontvangen kunnen worden en overal zijn mensen die dit werk kunnen doen. En de financiële kant van dit werk hoeft ook geen probleem te zijn. Soms steunen de plaatselijke gelovigen dat werk en soms kan er een beroep gedaan worden op een fonds dat speciaal voor dit doel in het leven is geroepen.

Wat doet u tijdens een club-uur en hoe wordt de tijd verdeeld?

Hier heeft u een schema, bedoeld als leidraad bij het plannen van uw club-uur, een schema dat in de praktijk volstaat. Bij alles wat u doet met de kinderen, moet het Woord van God centraal staan, want dat is de boodschap die gebracht moet worden. Er zijn punten die elke week terugkomen, die de kinderen een zekere veiligheid geven in de club, maar toch moeten er ook verrassingselementen zijn, die de spanning erin houden. Het onderstaande schema zal u helpen om belangrijke dingen meer tijd te geven dan bijkomstigheden.

indeling-kinderclub

Bijbelverhaal – 20 minuten.
De meeste tijd moet natuurlijk aan het belangrijkste besteed worden.

Zingen – 15 minuten.
Het is belangrijk veel te zingen (hoeft niet achter elkaar). Het bevordert de eenheid.

Gebed – 5 minuten.
Praat over bidden. Laat de kinderen ook eens iets bedenken om voor te bidden.

Tekst – 10 minuten.
Leren. ‘Het Woord horen en bewaren’

Verrassingstijd – 10 minuten.
Dit kan van alles zijn: vervolgverhaal – zendingsverhaal – knutselen – quiz enzovoorts