Hoe ik als Christen-arts aankijk tegen corona en corona-vaccins

In verschillende artikelen en publicaties worden veel vragen gesteld over dit onderwerp en velen van ons gaan daarop in… Verschillende dingen die gezegd zijn baren mij echter zorgen.

Ik heb geprobeerd er een aantal van op te pakken, in alle nederigheid, door mijn overwegingen als christen te delen, als broeder temidden van zijn broeders, en als noodarts die te maken heeft gehad met de realiteit ter plaatse, vooral tijdens de eerste golf.

De verschillende punten zullen eerst vanuit medisch en gezondheidsoogpunt worden behandeld, en vervolgens door de bezinning te plaatsen in het kader van het christelijk geloof.

Punt 1: Het vaccin tegen Covid is geen vaccinatie

Vals! Een vaccin is per definitie de stimulering van de immuunafweer om de productie van immuniserende antilichamen kunstmatig op te wekken. Tot nu toe werden gewoonlijk twee technieken gebruikt: injectie van volledige maar geïnactiveerde virussen, en injectie van virusfragmenten (geëxtraheerd uit dode virussen) zodat de virale eiwitten in de capsule worden herkend en de productie van neutraliserende antilichamen wordt gestimuleerd.

Er zijn bij vaccinaties altijd bijwerkingen geweest, soms ernstige allergieën, verzwakte en uitzonderlijk volledige vormen van de ziekte, waarbij de werkzaamheid varieerde van 80 tot 99%. Het idee van mRNA-vaccins berust op hetzelfde principe, behalve dat de virale eiwitten door de proefpersoon zelf worden gekozen en vervolgens vervaardigd: het ingespoten mRNA leert, ondanks zijn korte persistentieduur, onze cellen tijdelijk de gekozen eiwitten te vervaardigen; het immunisatieproces door de ontwikkeling van antilichamen is strikt identiek aan dat van andere vaccins.

Punt 2: Geen langetermijngaranties

Waar… behalve dat dit hetzelfde is voor absoluut alle vaccins en medicijnen, bijv. Talidomide en meer recent Mediator. Laboratoria kunnen alleen worden aangevallen met het argument dat zij traag hebben gereageerd op een abnormaal hoog aantal ernstige bijwerkingen van een geneesmiddel voor de behandeling van een niet-vitale pathologie… Bovendien en vooral bestaan de zogenaamde langetermijneffecten alleen voor geneesmiddelen die gedurende een lange periode worden ingenomen. Er is geen precedent voor een langetermijneffect van een vaccin of een geneesmiddel dat eenmaal wordt toegediend, zelfs niet in verschillende doses.

Bovendien is er geen logische reden om te vrezen voor blijvende effecten van het mRNA-vaccin, gezien de korte levensduur ervan, en vooral gezien het feit dat mRNA zelf volkomen natuurlijk is: wij gebruiken ons hele leven lang natuurlijk mRNA om duizenden eiwitten te maken… De onbekendheid had meer betrekking op de korte termijn, maar wij beginnen daar nu een goed beeld van te krijgen. Sommige mensen hebben gezegd dat de Israëli’s als proefkonijnen werden gebruikt; zo kun je het ook beschouwen, maar hun zeer Cartesiaanse redenering bestond erin het gevaar van de ziekte af te wegen tegen het kleine risico van slechte verrassingen bij de bijwerkingen, gezien wat ik zojuist heb uitgelegd. Ik zou hetzelfde gedaan hebben.

Punt 3: Korte werkingsduur

Waar… behalve dat het voor alle vaccins hetzelfde is: maximaal 15 jaar voor DTP (difterie, tetanus, polio), 10 jaar voor gele koorts, 2 jaar voor hondsdolheid, 1 jaar voor griep. Gezien de snelheid van de mutatie is het waarschijnlijker dat men met influenza besmet wordt dan met tetanus. Er zijn verschillende herhalingsvaccinaties nodig om voldoende immuniteit te verkrijgen; dit was reeds het geval voor de meeste traditionele vaccinaties. Het is ook waarschijnlijk dat boosters op de lange termijn nieuwe varianten zullen moeten bevatten, zoals ook het geval is voor influenza.

Punt 4: Het vaccin heeft (nog) geen officiële conventionele goedkeuring

Dat is waar. De procedure was een versnelde procedure. Ik citeer de reactie van een ongelovige werker in de gezondheidszorg, maar vol nuchter gezond verstand: “7-10 jaar wachten tot een vaccin is ontwikkeld en veilig gemaakt? Dus we moeten wachten tot de hele planeet is gecovideerd en een groot deel ervan sterft voordat we eindelijk kunnen vaccineren? Of een x aantal jaren opgesloten zitten? Maar het was dringend, gezien de snelheid van de besmetting, we moesten opschieten. En vooralsnog is de zeldzaamheid van de bijwerkingen niet in tegenspraak met deze snelheid; het was dus terecht om snel te handelen”.

Punt 5: Alarmerende bijwerkingen

Fout! Het is het spectaculaire karakter van incidentele gevallen dat de voorpagina’s haalt: een gezonde jonge vrouw bijvoorbeeld krijgt een hersentrombose en sterft.

Om dit te begrijpen geef ik een voorbeeld op een ander gebied: in de jaren zeventig werd, met het oog op de verkeersongevallen, de veiligheidsgordel ingevoerd en zelfs verplicht gesteld: er kwam protest van bepaalde automobielclubs, er werden gebruikersverenigingen opgericht, en men stelde vast dat de tegenstanders in twee categorieën werden verdeeld: ten eerste, zij die geschokt waren door de gedetailleerde beschrijving van gruwelijke gevallen: zo iemand, eerst licht gewond bij een ongeluk, stierf in zijn brandende auto en iedereen hoorde hem roepen “ik kom niet los” of verdronk om dezelfde reden in de rivier…

En ten tweede ging het om specialisten in ongevalskinetiek die met berekeningen uitlegden dat de afstand tussen het lichaam en de gordel kleiner is dan die tussen het lichaam en het dashboard, en dat mensen voor in de auto nog harder tegen hun gordel zouden botsen dan in de passagiersruimte en dat de gordel meer mensen zou doden dan de afwezigheid ervan, of minstens evenveel…

Nu waren dit mogelijke schoolboekgevallen, dat was waar, maar alleen in het geval van een perfecte frontale botsing tot op de graad nauwkeurig, wat bijna nooit gebeurt… Maar in die tijd was dat voor sommigen genoeg om de regering een moordenaar te noemen.

Dit voorbeeld illustreert het verschil tussen de positie van de burger die redeneert als een individu, over ÉÉN geval (“als ik het was”), en die van de autoriteiten die het begrip “verhouding tussen voor- en nadelen” gebruiken om beslissingen te nemen. Vandaag de dag betwist niemand meer dat de autogordel, die enkele doden heeft veroorzaakt, ook tienduizenden levens heeft gered. Bovendien moet worden opgemerkt dat deze balans vanaf het begin positief was, voordat verbeteringen (voorspanners en andere) werden ingevoerd om het systeem later te perfectioneren, hetgeen ook een antwoord is op punt 4.

Wat het Covid-vaccin betreft: ja, trieste gevallen zoals het in het begin genoemde hebben zich voorgedaan en zullen zich blijven voordoen, maar het percentage goedaardige en ernstige incidenten blijft binnen een goed gemiddelde van de bestaande vaccins (met uitzondering van tetanus, dat het veiligste van alle vaccins is, eenvoudigweg omdat het immuniseert tegen een toxine en niet tegen een microbe)

Punt 6: Er zijn geen proeven gedaan met hydroxychloroquine, ivermectine, artemisia en vele andere

Er zijn wel degelijk proeven gedaan, en in het begin gaven twee of drie kleine series hoop op een voordeel: het was dus nodig ze over een langere periode en op grotere schaal te doen om er zeker van te zijn. Maar hoe groter de reeks, hoe kleiner het verschil tussen placebo (een geneesmiddel zonder actief bestanddeel maar dat er hetzelfde uitziet als de echte behandeling) en actieve behandeling…

Toch denk ik dat het in het begin, voordat we het wisten, logisch was om hydroxychloroquine te proberen. Omdat het een bekend geneesmiddel was en vanwege zijn werking als immuunregulator, konden we logischerwijs een voordeel verwachten, en dus was het gemakkelijk om professor Raoult te bekritiseren toen we niets anders hadden om voor te stellen…

Punt 7: Het vaccin gebruikt embryonale cellen van geaborteerde foetussen

Fout en waar, maar het is een mooi voorbeeld van deugdzame hypocrisie die doet alsof ze heel geestelijk is. Embryonale cellen worden gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling, maar niet bij de productie, en er zitten geen embryonale cellen in vaccinspuiten!

Maar embryonale cellen worden al tientallen jaren gebruikt, niet alleen in geneesmiddelenonderzoek, maar in alle medisch onderzoek!

Waarom? Omdat het ongedifferentieerde cellen zijn, d.w.z. niet-gespecialiseerde cellen: een embryonale cel kan in potentie evolueren tot een neuron, een levercel, een spiercel of een huidcel! Met andere woorden, het is als het ware de gemeenschappelijke stam, de basis. Bovendien kunnen zij zich door hun delingsvermogen gemakkelijk in laboratoriumculturen vermenigvuldigen.

Wie niets met dit onderzoek te maken wil hebben, kan en moet dan consequent zijn en het zonder vele andere behandelingen stellen, met name alle chemotherapieën tegen kanker.

Punt 8: De mRNA-techniek raakt aan de genetica (en als geestelijk uitvloeisel overschrijdt zij een door God getrokken rode lijn…)

Vals argument! Bij mensen is mRNA geen genetisch materiaal. Ons genoom wordt gecodeerd door DNA, een veel complexere molecule. mRNA wordt op verzoek in onze cellen gemaakt om de code van een eiwit te kopiëren door deze code te kopiëren van een klein fragment van een DNA-streng en vervolgens door te geven aan de productielijnen. En als de informatie eenmaal is verzonden, verdwijnt het.

Dit wordt al heel lang gedaan, en alle vooruitgang die is geboekt bij bijvoorbeeld cystische fibrose of bepaalde genetische ziekten, is geboekt met mRNA die het juiste eiwit codeert , d.w.z. het eiwit dat niet door het organisme kan worden gecodeerd, juist omdat er een aangeboren afwijking is.

Wie zich hiertegen bij covid verzet, moet al deze andere behandelingen dus ook weigeren! Maar dit is een geestelijk punt en zal nog verder worden uitgewerkt in antwoord op de volgende punten.

Punt 9: De waarschuwing van bepaalde wetenschappers, sommigen van zeer hoog niveau

Het is verre van mij dit te ontkennen. Wij zeggen niet dat degenen die deze waarschuwingen geven domkoppen zijn, wij proberen alleen pragmatisch te zijn: over vrijwel alle ontdekkingen zijn catastrofale waarschuwingen gegeven, gebaseerd op ingewikkelde wetenschappelijke redeneringen, zó ingewikkeld en onwaarschijnlijk dat zij het nuchtere gezonde verstand van wat dringend en/of hoogst waarschijnlijk is, uit het oog doen verliezen.

Dit is hetzelfde probleem als de wetenschappers die ik eerder noemde en die waarschuwden dat veiligheidsgordels in sommige gevallen gevaarlijker kunnen zijn dan het niet dragen ervan…

Het zit hem allemaal in de uitdrukking “in sommige gevallen”. Want op dezelfde manier hebben deze gerenommeerde genetici en onderzoekers over alle eventualiteiten nagedacht (en dat hebben ze goed gedaan), en zij hebben (en dat is hun werk en hun rol) “schoolboekgevallen” gevonden: Ja, het zou best kunnen dat hier of daar gebeurt wat zij theoretisch mogelijk hebben geacht.

Maar toen zij het over “risico” hadden, zei niemand van hen formeel dat dit onvermijdelijk overal en bij iedereen zou gebeuren: het waren anderen, minder wetenschappelijk, die het op zich namen als vogelverschrikker te functioneren.

De situatie van een gezondheidsautoriteit is anders: zij moet meteen beslissen wat zij in de praktijk moet doen, nu, op het punt waar wij zijn aanbeland. En de overgrote meerderheid van de specialisten op het gebied van infectieziekten had al snel in de gaten dat, ook al zouden zich hier en daar enkele schoolgevallen voordoen, de befaamde verhouding tussen voor- en nadelen zeer gunstig was en zou blijven voor inzet van het vaccin.

Dit is ook de reden waarom voorzichtigheid is betracht alvorens naar lagere leeftijdsgroepen te gaan: het opleggen aan kinderen die slechts bij hoge uitzondering ernstige vormen van de ziekte ontwikkelen, vereist diepgaander onderzoek, en in het verleden is het nooit verplicht gesteld kinderen tegen virussen (mazelen, bof, rodehond, enz.) te vaccineren als de risico-baten-verhouding minder dan 1 op 5 was.

Tenslotte merk ik op dat – alsof dat toevallig is – de meest rampzalige toespraken altijd komen van hen die niet de eindverantwoording dragen.

Iemand schreef: “zij die handelen zullen noodzakelijkerwijs worden tegengewerkt door hen die hetzelfde hadden willen doen, hen die het anders wilden doen, en bovenal de grote massa mensen die het liefst niets doen…”.

Punt 10: we weten niet wat er met de varianten gaat gebeuren

Dat is waar, want alleen de toekomst zal het uitwijzen, maar wat doen we dan?

Punt 11: het heeft geen zin zich te laten vaccineren, aangezien is bewezen dat je zowel ziek kunt worden als besmet (en dus de Covid kunt overdragen) door je te laten vaccineren

Waar, maar meestal onwaar! Laten we eens lezen wat momenteel bewezen is: het vaccin is voor 90% werkzaam tegen de historische stam en voor 75% tegen de deltavariant: dit betekent dat het niet onmogelijk is Covid op te lopen door gevaccineerd te zijn, maar dat bij gelijkblijvende omstandigheden het risico door 5 wordt gedeeld. En voor iemand die ziek wordt, wordt het risico om een ernstige vorm van de ziekte te ontwikkelen gedeeld door 4 (vergeleken met een niet-gevaccineerde patiënt), en het risico om de ziekte over te dragen wordt ook gedeeld door 2.

Dit brengt een zeer belangrijk punt naar voren: wij vaccineren niet allereerst voor onszelf, maar voor anderen… Wat mijzelf betreft, ik heb mij vanaf het begin vrijwillig laten vaccineren, ook al waren wij toen nog bang voor de bijwerkingen; ik heb het gedaan met het idee zo min mogelijk gevaar te lopen voor mijn patiënten en mijn gezin. Wij christenen, voor wie Christus alles heeft gegeven, zelfs Zijn leven… zouden wij geen motivatie hebben om het risico te verminderen anderen te besmetten? Ik denk dat het zelfs een kwestie is van getuigen op dit niveau.

Punt 12: Voorzorgsmaatregelen

Afschermingsmaatregelen worden al tientallen jaren gebruikt en zijn doeltreffend gebleken in operatiekamers en op afdelingen voor besmettelijke ziekten… Op dit punt is er in ons land duidelijk sprake geweest van een communicatiefout van de autoriteiten die dit welbekende feit hebben gebagatelliseerd… zolang er een tekort was aan maskers, een feit dat helaas in hoge mate heeft bijgedragen aan het verlies van vertrouwen bij de bevolking.

De halve waarheid (dat er nog geen studie was die de doeltreffendheid van het masker op covide virussen bewees) is een vorm van leugen, wanneer wij al lang weten dat het masker 80-90% doeltreffend is op alle vroeger bekende virussen… De kans dat dit virus een uitzondering was, was nihil.

Maar het is helaas ook door halve waarheden, in de vorm van feiten, cijfers, gegevens, uit hun verband gerukt (wat alles zou veranderen) dat er nu allerlei ernstige leugens worden verspreid op sociale netwerken.

Punt 13: de Gezondheidspas

Ja, we hebben Openbaring 13:16-17, het merkteken van het beest, maar het probleem zit dieper dan dat. Trouwens, traceren en registreren is niet nieuw. Het was zelfs op bevel van de Romeinse bezetters dat de Heere Jezus in Bethlehem werd geboren. En Zijn ouders gingen niet naar Bethlehem om opzettelijk een profetie te vervullen die welbekend was bij de Joden – die haar onmiddellijk citeerden op het juiste moment – maar zij werd vervuld door de onderwerping van Jozef aan de autoriteiten.

Allereerst moet worden opgemerkt dat de staat, via de ziektekostenverzekering, die alle vaccinaties in Frankrijk vergoedt, op elk moment kan weten wie er is ingeënt tegen mazelen, kinkhoest of welke andere ziekte dan ook… Met de gezondheidspas verandert alleen de vorm.

Dus ja, het groene paspoort [in Nederland: de QR-code] doet denken aan een “groene chip”. En binnenkort zal dat ook op andere gebieden het geval zijn: door de cybercriminaliteit zal het bijvoorbeeld steeds moeilijker worden om onze banktransacties te beveiligen, en de enige oplossing zal de “koop en verkoop”-chip zijn.

Maar ligt het probleem in datgene waartoe een technologie in staat is de mensheid te brengen? Of ligt het gewoon in wat er nu gebeurt? Wijzen wij elke nieuwe technologie op zich af omdat er op den duur naast de nuttige toepassingen ook slechte en gevaarlijke toepassingen zullen zijn?

De Amish stelden deze vraag aan het begin van het industriële tijdperk door de technologieën zelf af te wijzen zonder onderscheid naar gebruik. Tot nu toe hebben wij steeds anders geredeneerd. Wat vertelt de Openbaring ons? Dat zulk soort technologieën, na positieve toepassingen zoals het recht om te reizen met minder risico van besmetting of binnenkort niet meer bang te hoeven zijn dat onze rekeningen worden gehackt, in de toekomst zeker een toepassing zullen krijgen die verband houdt met een geestelijke kwestie: iedereen zal dan trouw moeten betuigen aan het beest om deze zogenaamd “veilige” technieken te kunnen verkrijgen of er voordeel uit te halen.

Het lijkt mij dat dit het punt is waar we waakzaam voor moeten zijn: niet het proces of de technologie, maar wat het gebruik ervan in geestelijke termen impliceert.

Conclusie

Afgezien van de medische argumenten, roept het feit dat de discussie – en zelfs de controverse – over al deze onderwerpen zo overheersend is onder christenen, vragen op…

Het valt op dat deze discussies vooral worden gevoerd door degenen die men als “wijs en intelligent” zou kunnen bestempelen en dat degenen die zichzelf als kleine kinderen herkennen, geneigd zijn te zeggen: een epidemie breekt uit en is een waarschuwing omdat we ons in de genadetijd bevinden (en dus geen oordeel zoals na de opname van de Gemeente)…

Het is dus een waarschuwing van Godswege. En in Zijn goedheid en geduld jegens deze wereld, schenkt God “die niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen” met de waarschuwing tegelijk ook het middel dat de gevolgen ervan beperkt.

Daarom schenkt Hij de mensen genadig dat er opnieuw een vaccin is gevonden…! En dat doet Hij, terwijl het zeker is dat er epidemieën zouden kunnen uitbreken waartegen niets te doen is, zoals Ebola met een besmettelijker variant, aangezien er in zo’n geval binnen een paar maanden geen verzorgers meer zouden zijn!

Eenvoudige gelovigen zijn hier dankbaar voor en loven de Heer dat zij zich hebben kunnen laten inenten! Maar natuurlijk veronderstel ik dat het hier gaat om kleine kinderen in de positieve zin van eenvoud, zoals de Heer Jezus het uitdrukt in het Evangelie (en niet in de negatieve zin, zoals de apostel Paulus het uitdrukt in de brieven met betrekking tot hen die melk nodig hebben in plaats van volwassenen en leraars te zijn geworden zoals zij hadden moeten zijn).

Wij kunnen de vraag over onze relatie met de overheid dus grondiger stellen. Wij zijn geroepen ze te eerbiedigen omdat ze door God zijn ingesteld.

Dat wordt alleen beperkt door een universele grens die geen uitzondering kent, niet in de tijd (de verschillende bedelingen) en niet in de geografie: we moeten God meer gehoorzaam zijn dan de mensen.

Daarbij mogen wij de betekenis niet uit het oog verliezen van de woorden die wij gebruiken wanneer wij zeggen dat de wereld een vijand is en dat ze in handen van de leugenaar en vader van de leugen is…

De Schrift geeft ons aanleiding om de geestelijke wereld te wantrouwen en de geestelijke toestand van deze wereld.

Ik denk niet dat het gezondheidsbeleid daar deel van uitmaakt, hoewel er praktische gevolgen zijn die bijvoorbeeld van invloed zijn op samenkomsten zoals we die tijdens de lockdowns in verschillende landen hadden. We komen hier nog op terug.

Ook dit parallelle onderwerp baart mij zorgen: het is frappant om te zien hoe gelovigen, onder het mom van wantrouwen jegens de wereld, theorieën volgen die aanvankelijk door ongelovigen zijn gelanceerd en die dit juist doen in de geest van het verwerpen van elke vorm van gezag. Dat doen ze onder het voorwendsel dat de overheid ‘liegt tegen ons’!

Theorieën waarin wordt uitgelegd dat alles wat gebeurt, is gepand en doordacht en dat het allemaal bedoeld is om ofwel de grip op de bevolking te versterken, ofwel bepaalde groepen mensen te verrijken…

Het is ook frappant om te zien dat sommigen aan de oorsprong van dit alles komen te staan als “primum movens”, de Chinezen, en tenslotte… de Joden! Moet dit soort argumenten bij ons geen alarmbellen laten rinkelen? Zijn wij op die manier nog waakzaam in de strijd tegen de geestelijke macht van de goddeloosheid, die in de hemelse gewesten is, of in de strijd tegen bloed en vlees?

Nog een gedachte op het punt waar deze twee vormen van strijd elkaar raken : bij alle regelgeving was er ook een praktische consequentie voor de voorwaarden van het fysieke samenkomen.

Het is duidelijk dat dit in de verschillende landen verschillend was, en dat ook de aard van de opgelegde beperkingen en de context verschilden. Dus ik heb het alleen over Frankrijk. In Frankrijk was het feit dat een grote evangelische bijeenkomst in Mulhouse onbetwistbaar niet het beginpunt van de epidemie in het land was, maar wel één van de belangrijkste eerste clusters, een waarschuwing.

Eveneens in Frankrijk was het gezondheidsbeleid correct en oprecht gedefinieerd – ik kan daarvan getuigen omdat ik de uitwerking ervan “van binnenuit” heb meegemaakt . In Frankrijk meenden de broeders dan ook dat het de Heer eert te getuigen van onze onderdanigheid door te helpen de verspreiding van de epidemie te beperken, en de eer van de Heer is het enige dat telt. Aangezien het gezag van de Heer in de gemeente altijd op de eerste plaats komt, bracht elke vergadering deze gewetensoefening voor de Heer; zo maakten zij plaatselijke regelingen die aan de verschillende situaties waren aangepast. Heeft Hij niet geantwoord met vele zegeningen die wij met dankbaarheid hebben kunnen opmerken?

Maar bovenal kom ik terug op wat mij het belangrijkste lijkt: als we ons laten gaan in dit soort strijd tegen vlees en bloed, zullen we binnenkort andere gevechten missen die werkelijk geestelijk zullen zijn. En deze gevechten staan voor de deur. Wanneer bijvoorbeeld niemand meer zal kunnen samenkomen zonder zwart op wit een handvest te hebben ondertekend waarin staat dat de wetten van de republiek boven  Gods gedachten.

Het is waarschijnlijk dat op dat moment alle christenen door de autoriteiten net zo beschouwd zullen worden als de meest zichtbare onder hen: de gelovigen die zich helaas al bekend gemaakt hebben door hun anti-vaccin en anti-overheids-houding. Wat is het triest dat deze ongunstige reputatie verworven is over een onderwerp dat niet tot het geestelijke domein behoort… Is dat niet precies wat de vijand wil? Hij is erg sluw…

Wij worden niet uitgenodigd vervolging te zoeken of uit te lokken! Maar juist om te volharden wanneer deze vervolging ondanks alles uitbreekt, nadat wij alles gedaan hebben wat mogelijk was, om voor zover het van ons afhing met alle mensen in vrede te leven.

Dat is het moment waar ik het over had, waarop wij geconfronteerd worden met een opgelegde dwang en zullen moeten overgaan van onderwerping naar verwerping. En het is dit verzet dat vervolging zal uitlokken of tot vervolging zal leiden. We hebben bijvoorbeeld het geval van Daniël met Nebukadnezar en zijn gouden beeld. Daniël en zijn vrienden bevonden zich in een positie waarin zij, meer dan wij, waren ingewijd in de kringen van de overheid.

Daniël was een soort premier. Hij kon de bouw van een gouden beeld van 25 m hoog niet negeren, waarvan wij ons kunnen voorstellen dat die bouw zwaar drukte op de financiën van het koninkrijk. En het is moeilijk voor te stellen dat Daniël niet zag in welke richting dit leidde… Zien wij hem echter op dat moment protesteren? Nee, en dat doet ij zelfs niet wanneer het edict van de koning wordt uitgesproken. Pas bij de daden zullen Daniëls vrienden God echt gehoorzamen in plaats van de koning, die verrast zal zijn… en boos. Ik denk dat Daniel een goed voorbeeld is van de vraag wanneer je precies van onderwerping naar verzet moet gaan.

Een ander punt is de aard zelf van onze boodschap als christenen: wij hebben één complot aan de kaak te stellen en ook echt maar één. Dat is het complot dat erop gericht was met officiële middelen te zeggen: Zeg dat Zijn discipelen ’s nachts zijn gekomen en het lichaam van de Heere hebben gestolen terwijl wij sliepen; en als de gouverneur ervan komt horen, zullen wij hem overreden en u uit uw gedachten zetten. En zij namen het geld en deden zoals het hun was geleerd; en dit woord heeft zich onder de Joden verspreid (en niet alleen onder hen…) tot op dezen dag.

Dát was een complot dat zich richtte tegen het sterven en de opstanding van Christus. Dát raakt de kern! Maar als christenen zich verstrooien in nutteloze politieke gevechten, wordt deze boodschap verwaterd.

Als zij in valse gevechten verwikkeld raken, en ik herhaal dat dit het geval is met betrekking tot Covid, brengen zij zichzelf in diskrediet als mensen die alles geloven wat er wordt gekletst. Zo brengen christenen de boodschap die wij uitdragen in diskrediet, erger nog, de naam van Christus wordt zo gelasterd.

Dit alles is uiteraard mijn lezing van de gebeurtenissen; verder hebben we Romeinen 14:14. Laten we dus wijs zijn en nuchter gezond verstand nastreven (2 Tim. 1:7), onze plaats innemen en ons concentreren op de verkondiging van de opgestane Christus.

Met hartelijke groet in Christus, Michel Palisse

Toelichting vertalers: de tekst is hier en daar iets aangepast, m.n. aan de Nederlandse context.

Ook geeft de auteur aan dat de stand van zaken qua statistische gegevens e.d. al weer enigszins verouderd is; maar dat doet niets af aan de kern van zijn uitspraken als gelovige en ook als medisch expert