Het beste van de wereld

De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast, en van de wijn die hij dronk …. Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daniël 1:5,8

Het beste wat deze wereld te bieden heeft, het vlees en de wijn van de koning, is niets vergeleken bij de zegeningen die God ons als gelovigen schenkt.

Deze koning van Babel wilde niet alleen het dagelijks voedsel van Daniël en zijn vrienden veranderen, maar hij veranderde ook hun namen. De morele betekenis hiervan is niet mis te verstaan: hij wilde hiermee elke herinnering aan de Heer wegvagen, en hun zo beroven van alles wat Goddelijk was. Daniël vroeg om water en plantaardig voedsel voor zichzelf en zijn vrienden. Dat plantaardig voedsel bestond uit geplet graan en dat spreekt van Christus als het brood van God – het voedsel voor de ziel van de gelovige. Ook het water spreekt van Christus, Die kon zeggen: ‘Wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorsten’ (Joh. 6:35). Na tien dagen van plantaardig voedsel en water was het verschil met de andere jongemannen zo opvallend, dat de kamerheer het voorgeschreven voedsel wegnam en de anderen ook plantaardig voedsel gaf!

Wat een eigentijds boek is dit! Want dit is precies wat ook in onze huidige cultuur gebeurt. Het geloof wordt steeds meer verbannen uit de samenleving, de evolutie wordt onderwezen in plaats van Goddelijke schepping en er worden geen absolute waarden meer erkend. Kwaad wordt goed genoemd en goed kwaad. Is het een wonder dat zij die de verdedigers zijn van zo’n duivels doel, een generatie voortbrengen die geen hoop heeft, geen reden om te leven, en die vaak zelfmoord beschouwt als de enige uitweg uit een betekenisloos bestaan?

Hoe meer we ons voeden met Christus en hoe meer we leven in gemeenschap met Hem, hoe meer anderen dat zullen opmerken. Zo was het ook met Petrus en Johannes, want de Joodse leiders ‘herkenden hen dat zij met Jezus geweest waren’ (Hand. 4:13).

Dat de Heer ons zal helpen om vastberaden te zijn in deze laatste dagen, om lichten te zijn te midden van de toenemende duisternis om ons heen.

R.A. Barnett