Dag aan dag

‘Dagelijks’ is een woord dat het onderzoeken waard is. Het kan erg troostrijk zijn als het om de hulp van God gaat, maar ook een aansporing als het onze verantwoordelijkheid betreft. Laten we eens naar enkele tekstgedeelten kijken waarin het woord ‘dagelijks’ voorkomt. Er zijn natuurlijk ook andere tekstgedeelten die dezelfde strekking hebben maar waar van ‘elke dag’ of van ‘alle dagen’ gesproken wordt:

Dag in dag uit werd Jozef door een vrouw verzocht (Gen. 39:10). En hij hield stand tegen de verzoeking. Houden wij ook dagelijks stand?

Elke dag maakte David muziek voor de jaloerse, onberekenbare koning Saul (1 Sam. 18:10). Doen wij dagelijks trouw ons werk, ook als onze leidinggevende ons niet mag?

Elke dag werd in Nehemia 8:19 het Woord van God gelezen. Dat kunnen we zeker als een regel voor ons leven definiëren. Ook de koning in Israël moest dagelijks in het Woord lezen (Deut. 17:18-20).

Elke dag overlaadt God ons (Ps. 68:20). Zijn wij ons hiervan bewust en zijn wij daar dankbaar voor? Dagelijks?

Elke dag moest God voor Zijn redding geprezen worden (1 Kron. 16:23; Ps. 96:2). Doe jij dat ook?

God bemoeit Zich dagelijks met Zijn volk, om het op de rechte weg te leiden (Jer. 7:25). Wat bewerkt Zijn bemoeienis bij ons?

Dagelijks moeten wij ons kruis opnemen (Luk. 9:23). Zijn wij bereid om de verwerping door een Godvijandige wereld elke dag opnieuw te accepteren?

De Heer leerde dagelijks in de tempel. Hebben velen van ons ook niet dagelijks de gelegenheid om op Gods Woord te wijzen (Luk. 22:53)? Hierbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan onze (thuiswonende) kinderen.

De Heer voegde dagelijks toe aan de Gemeente (Hand. 2:47; 16:5). Dat doet Hij vandaag zeker ook nog.

De Bereërs onderzochten dagelijks de Schriften (Hand. 17:11). Deze uitstekende gewoonte mag ook voor ons richtinggevend zijn.

Elke dag wordt de innerlijke mens vernieuwd (2 Kor. 4:16). Om ervoor te zorgen dat dit proces goed functioneert, moeten we op dat zien wat met het natuurlijke oog niet te zien is (vs. 18). Leven wij zo in het licht van de eeuwigheid?

Paulus stierf dagelijks, terwijl hij roemde wat God in de Korinthiërs bewerkt had (1 Kor. 15:31). Nemen wij risico’s in de dienst voor de Heer? En als we het doen, roemen we dan onszelf of anderen?

Paulus was dagelijks bezig met de zorg voor alle gemeenten (2 Kor. 11:28). Kennen wij dat ook?

Elke dag werd de ziel van Lot door het kwaad gekweld (2 Petr. 2:7-8). Hebben wij nog Goddelijke gevoelens of zijn wij afgestompt door het kwaad dat wij elke dag zien?

We zien: elke dag moet een dag zijn tot eer van God. Ook vandaag!

Gerrid Setzer