Volg Mij!

Volg Mij 2020 nummer 8
Volg Mij! 2019 nummer 8

Sinds 2015 verschijnt het tijdschrift in Nederland. Het is gestart vanuit de samenwerking met het Duitse blad ‘Folge mir nach‘ (uitgave: CSV Hückeswagen), maar bevat inmiddels artikelen van schrijvers uit Nederland en diverse andere landen. Het is een afwisselend tijdschrift waarin Bijbelstudie toegepast op de praktijk, verhaaltjes, puzzeltjes, stof tot nadenken, actuele thema’s, gebedsonderwerpen, etc. onderwerpen zijn. Het doel is om de lezer te helpen bij zijn of haar praktische leven met de Heere Jezus en om te groeien in Hem. Vanaf 2020 zal het gratis aangeboden gaan worden. Lees hier de brief met meer informatie daarover van de uitgever.

Meer informatie over Volg Mij! kun je vinden op de eigen site: www.volgmij.nl.

Abonneren

Abonneren op dit blad kan via de webshop van Uit het Woord der Waarheid of door een mail te sturen aan bestel@uhwdw.nl.

Op de site www.volgmij.nl kun je in het archief alle nummers teruglezen (zowel oude als recente).